گالری تصاویر
حضور شرکت صنایع فارس عصاره ایرانیان در ششمین نمایشگاه بین المللی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته -28 آبان الی 1 آذر ماه سال 1398-محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران، سالن8 و 9، غرفه102