گالری تصاویر
تشكيل میز ملی اتحاديه توليدی صادراتی فرآورده های شيرين بيان ايران با موضوع توسعه کشت گیاه شیرین بیان و بررسی مشکلات این صنعت